Югозападното държавно предприятие е с нов директор

Югозападното държавно предприятие е с нов директор

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, инж. Валентин Чамбов сменя на поста инж. Благой Милев, който бе назначен от служебното правителство на 14.04.2023 г.
Инж. Валентин Чамбов притежава магистърска степен по „Горско стопанство“ от Лесотехническия университет в София, както и магистърска степен по „Публична администрация“ от Университета по национално и световно стопанство. Говори английски език.
С над 20-годишен професионален опит в горското стопанство. Лесовъдската му кариера започва през 1999 г. като лесничей в Държавно лесничейство „Гоце Делчев“. През 2003 г. започва работа в Националното управление по горите като младши експерт, след което последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт, началник отдел и директор на дирекция в Изпълнителната агенция по горите. От април 2022 г. до юни 2023 г. заема позицията заместник-министър на земеделието с ресор „Гори“ в три последователни правителства.
През годините е участвал активно в редица законодателни инициативи в горския сектор.
Инж. Валентин Чамбов е семеен с две деца.