Проверките в ТП „ДГС-Брезник“ приключиха и материалите са предадени на прокуратурата

Проверките в ТП „ДГС-Брезник“ приключиха и материалите са предадени на прокуратурата

Проверките на ДАНС и на ЮЗДП в ТП“ДГС-Брезник“ за времето, когато негов директор е бил инж. Петър Савев са приключили. Това информира изпълнителният директор на ЮЗДП- инж. Благой Милев.
„Констатациите от проверките са, че има много сериозни нарушения, които са допускани години наред. Няма да влизам в подробности, докато прокуратурата не се произнесе по тях. Тези нарушения определено ще създадат трудности пред новото ръководство за стабилизирането на предприятието. Предстои да бъде направена цялостна инвентаризация на стопанството, която ще стартира към края на тази година. Тя ще покаже какво е действителното му състояние в момента- с какви активи разполага, какви са загубите му и в каква посока занапред ще продължи дейността му. Докато приключи тази инвентаризация, стопанството ще продължи да работи по стария план- в участъците, където се работи в момента. Що се отнася до организацията на работа по доставката на дърва за огрев на брезничани, то такава е създадена и по нея се работи. Жителите на общината трябва да са спокойни, че Горското ще им осигури необходимите дърва за огрев за зимата. За целта трябва Община Брезник и кметовете и кметските наместници да подадат навреме списъците на хората, на които трябва да се осигурят дърва. Горското стопанство вече е започнало да доставя дърва на населените места, чиито кметове са подали списъците на хората си“, заяви инж. Милев.
Според него, бедата е, че има хора в Горското стопанство, които са излезли в болничен отпуск, след освобождаването на стария директор- инж. Савев и в момента се чувства недостиг на персонал. „Неприятното е, че не могат да бъдат назначени на тяхно място нови хора, защото местата не са освободени. Но новото ръководство работи и в тази посока и се надявам да успее да се справи с тази трудна ситуация. Новият директор, инж. Маринковски, познава региона и вярвам, че ще се справи със създадената ситуация в ТП“ДГС-Брезник““, подчерта изпълнителният директор на ЮЗДП.