Домове за стари хора няма да бъдат закривани, но не и домове за лица с увреждане

Домове за стари хора няма да бъдат закривани, но не и домове за лица с увреждане

Социалното министерство ще предложи линията на бедност да се вдигне на 526 лв., като в момента тя е 504. Дали ще има ресурс е въпрос на финансови разчети, които предстоят да се правят за бюджета за следващата година, но социалният министър Иванка Шалапова има уверенията на финансовия министър, че ще има повече пари. Предвидено е увеличение и на заплатите на социалните работници.

Според Шалапова има и два други сериозни проблема – определянето на минималната работна заплата, което трябва да става със съгласието на социалните партньори, както и това, че повече от 10 години няма дефиниция за енергийна бедност.

Домове за възрастни хора няма да бъдат закривани. В момента в страната има 82 такива институции с капацитет 5598 души. Не всички места са запълнени, в тях са настанени общо 226 души. Не това обаче е проблемът, според Шалапова, тъй като условията на живот в тези институции не отговарят на модерните изисквания. Не са и реновирани, много са големи самите сгради и извън възможностите за социален живот. Според социалния министър, тенденцията е към по-малки сгради, за да се избегне усещането за незабележима фигура. „Индивидуализираната грижа е мой приоритет“, добави Шалапатова.

Тя информира, че ще продължи закриването на 71 дома за пълнолетни лица с увреждания, заради отправените критики към България от международни институции, че предоставяната грижа в тях е нехуманна. „Тези домове не могат да бъдат грижата. Тази грижа ще бъде заместена в по-малки групови домове, където може, тези хора ще бъдат и сред нас“, поясни Шалапатова.