Близо 2 милиона лева получава Община Перник за ремонт

Близо 2 милиона лева получава Община Перник за ремонт

Правителството одобри изплащането на 5 197 761 лв. за строителство на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища.

Със средствата ще бъдат текущо финансирани проекти на 15 общини и на едно държавно училище – Професионалната техническа гимназия във Варна. На варненската гимназия се предоставят 216 030 лева за реконструкция на учебна работилница.

Най-много средства -1 943 063 лв. ще получи Община Перник, за изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на Основното училище „Св. Иван Рилски“. На Столична община се осигуряват 65 350 лв. за изграждане на основно училище в квартал „Манастирски ливади- запад“. Община Ловеч ще получи 285 669 лв. за частично преустройство и пристрояване на Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф“.

Останалите средства са предназначени за изпълнението на проекти по построяване на нови и реконструкция на съществуващи детски градини в общините Бургас, Поморие, Радомир, Гърмен, Велинград, Русе, Червен бряг, Кайнарджа, Своге, Стара Загора и Търговище.

Финансирането се осъществява по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. Целта й е да се намали недостигът на места в детските ясли и градини и да се осигури здравословна среда за отглеждане и обучение на деца и ученици. Освен това чрез инвестицията ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 години и за организиране на едносменен режим в училищата.