Свободните работни места на трудовата борса в региона отново намаляха и вече са 191

Свободните работни места на трудовата борса в региона отново намаляха и вече са 191

След като през предходната седмица свободните работни места лека се увеличиха, след месец и половина движение надолу, то през изминалата седмица те отново намаляха и то с цели 45 и достигнаха 191. Другата неприятна новина е, че намаляха с 9 и свободните работни места за безработни висшисти и в момента те са 17.

През отминалата седмица на трудовата борса в Перник  се появи оферта за работа на 10 социални асистенти за Трън с начална заплата 940 лева. Продължава да е актуална офертата за работа на 10 машинни оператори на фармацефтични продукти за Радомир.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия,  лаборанти, биолози, химик-аналитици, машинни оператори обработване на метал, техник-механици, шлайфисти, шлосери, кредитен специалист банка, чистач-хигиенисти, касиери, електромонтьор, разливачи на метал, шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, болногледачи, домашни помощници, общи работници, миячи на превозни средства,  инженер-конструктори, работници в кухня, инженери производство, инженер-механик, електрошлосери, механошлосери, машинни оператори,  касиер-счетоводство,  продавач-консултанти, шофьор на товарен автомобил, машинен оператор производство на силиконови чипове, оператори на преса, бродировачи,  техник-геодезист, педагог, пакетировачи, техник поддръжка компютри, заварчик, шивачи, електрозаварчици, ветеринар, медицинска сестра домашни грижи, монтьор на  двигатели на МПС, мияч на съдове, рехабилитатор, кинезитерапевт, техник-механик, обредник, монтьори на електронно производствено оборудване, монтьор на топлофикационни съоръжения, монтьор на котелно оборудване, оператор на парогенератор, оксиженист-газозаварчик, отчетник счетоводство, учител начален етап, счетоводител оперативен, счетоводител, почиствач на метални отливки, обслужващи кулинарен щанд, монтажник на мебели от дърво и подобни материали, работници обслужващи спомагателни съоръжения, електрозаварчици, специалист с контролни функции в търговията, завеждащи административна служба, склададжии, леяр, кредитни администратори, борвергисти, стругари, технолог,  старши специалисти, обслужващи магазини, деловодители, обслужващ кулинарен щанд, шофьор на автомобил до 9 места, психолог на 4 часа

Прави впечатление, че въпреки наближаващия летен сезон, предлаганите свободни работни места на трудовия пазар в региона, намаляват вече месец и половина. Това, определено е сигнал, че бизнесът в региона изпитва някакви затруднения. Въпреки това, през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 174 свободни места и 17 за безработни висшисти.