Община Трън ще закупи нов автомобил за сметосъбиране с отчисленията към РИОСВ

Община Трън ще закупи нов автомобил за сметосъбиране с отчисленията към РИОСВ

Местният минипарламент на Трън, на провелата се миналата седмица сесия, даде съгласие и възложи на кмета на община Трън да подготви и внесе необходимите документи за връщане на отчисления на Община Трън към РИОСВ за такса депо, в размер на 200 000 лева без ДДС. Парите ще бъдат използвани за закупуването на специализиран автомобил за сметосъбиране на отпадъци. Целта е да се гарантира качествено сметосъбиране в общината. транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците.

Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова, поясни, че за сметосъбирането Общината изразходва сериозна сума. “Както знаете, Общинският съвет взе решение да не се увеличава данък такса смет. В същото време, разходът за тази услуга се увеличава и се налага Общината да дофинансира почти още толкова средства, колкото бяха заложени в бюджета за 2023 г Това е възможно благодарение на факта, че ние сами извършваме сметосъбирането и сметоизвозването, а не сме го възложили на външна фирма. Закупуването на нов автомобил се налага поради това, че единия от автомобилите, с които се работи в момента, е много амортизиран и често аварира. Това оскъпява още повече услугата. С новия автомобил ще подобрим качеството на сметосибирането и сметоизвозването в общината“, увери Цветкова.