Представиха проект, касаещ живото наследство на българската кухня

Представиха проект, касаещ живото наследство на българската кухня

В тържествената зала на Минна дирекция, днес бе представен проектът “Живото наследство на традиционната българска кухня”, реализиран от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Проектът е насочен към откриване на носители на знания и умения в местни общности, които изграждат локални културни идентичности чрез традиционната кухня. Храната като инструмент за разкриване на връзките между хората и на хората с природната среда дават възможност за нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство – като тематика, насоченост към всекидневие, осигуряване на широк достъп до познание. Проектът предвижда интерпретация на живото наследство на традиционната кухня в процесите по подготовка, приготвяне и споделяне на храна със средствата на визуалните изкуства, изискваща творческа интерпретация на живите наследства – предаване и споделяне на познание и емоция чрез творческите постижения на киното и фотографията. Проектът залага на начално изследване на традиционна българска кухня – живо наследство, нейната идентификация и подбор на места за наблюдение, заснемане и интерпретиране на събитието. Инициативата, която е финансирана по “Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации” на Национален фонд “Култура”, е част от честванията по повод 20-годишнината на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

Проектът бе презентиран от Ирена Тодорова – изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Гости на събитието бяха областният управител на област Перник – Людмил Веселинов и зам.-кметът на община Перник – Стефан Кръстев.