Общината подготвя проект за по-чист въздух

Общината подготвя проект за по-чист въздух

Община Перник започна подготовката на проектно предложение „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021 -2027 г.“  Първата крачка в разработването на предложението е провеждането на анкетно проучване на нагласите на жителите на общината, които използват дърва и въглища за отопление, за подмяна на печки на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проектното предложение. Анкетната карта, която  може да попълните онлайн на следния линк https://forms.office.com/r/S6bHpbrkHG ще  бъде достъпна за онлайн попълване  до 14.07.2023 г.

Реализирането  на проекта ще допринесе до подобряване качеството на атмосферния въздух в община Перник, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива.

За да бъдат запознати жителите на общината с условията на проекта е предвидено организирането и провеждането на информационни събития.

Въпроси към екипа на проекта могат да бъдат задавани на e-mail Pernik.Air2023@gmail.com и телефон 0882 57 99 08