Предстои изграждането на 30 километра канализация и 15 километра главни водопроводи в Перник

Предстои изграждането на 30 километра канализация и 15 километра главни водопроводи в Перник

Вчера в Перник, в района на кавратл „Изток“, с официална церемония бе даден старт на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник“.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Началото на проекта за изграждане на водния цикъл в Перник бе дадено с церемония по първа копка. През лятото на миналата година дейностите започнаха първо в съседната община Радомир.

Управителят на ВиК – Перник инж. Борислав Иванов уточни, че по проекта, свързан с изграждането на водния цикъл, ще бъдат изградени около 30 километра канализация, около 15 километра главни водопроводи и три резервоара. Един от тях ще гарантира водоснабдяването в два от най-големите пернишки квартали – „Мошино“ и „Изток“. По думите на Иванов това ще бъде допълнителен резерв, който дори при спиране на водоподаването от язовир „Студена“, ще осигури максималната обезпеченост на абонатите. Проектът за водния цикъл предвижда още реконструкция на помпена станция.

Новите тръби, които ще бъдат полагани на мястото на старите, са чугунени, което гарантира здравината им през следващите десетилетия.

„За изграждане на една цяла водопроводна мрежа на град като Перник са необходими много повече ресурси. Това, което се направи през 2020 г. и това, което ще се подмени сега, са сериозни и мащабни проекти, които гарантират, че голяма част от проблемите във водоснабдителната система ще бъдат решени“, каза още Иванов.

Проектът за водния цикъл се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е над 100 млн. лева.