Намалели са болните от варицела и други заразни болести в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Намалели са болните от варицела и други заразни болести в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Намаляха болните от варицела в област Перник през изминалата седмица. Регистрираните през седмицата заболели са 7, при 10 за предходната седмица. Заболелите са във възрастовите групи 1-4 и 5-9 г. Болните са от общинните Перник и Радомир. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнат е само един  колективи в община Перник – ДГ №2 „Родолюбче“. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

Другата добрина, която съобщиха от здравната инспекция е, че през отминалата седмица са намалели болните от заразни болести. Констатираните заболели са 13, при 19 за предходната седмица.

Почти двойно са намалели новозаразените от коронавирус в региона. Констатираните болни са 4, при 7 за предходната седмица. Болните са от общините Перник и Трън. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати колективи.

Намалели са и болните от грип и остри респираторни заболявания. Регистрираните болни са 31, при 36 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 44,32%оо, при средна за страната 30,02 %оо към 26.06.2023 г.

Няма увеличаване и при болните от скарлатина. През седмицата е констатиран 1 болен, както през предходната. Той се лекува амбулаторно от личния си лекар. От РЗИ увериха, че са направени епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел недопускане разпространение на заболяването.

През седмицата е регистриран 1 болен от хепатит Б.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 207 проверки. 76 от тях са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. 15 проверки са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

По време на проверките през седмицата, здравните инспектори са издали 6 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През седмицата Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Взети са 70 проби  питейна вода от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазване.