И в Перник отбелязват Национален ден на безопасността на движението по пътищата с разнообразни иницативи

И в Перник отбелязват Национален ден на безопасността на движението по пътищата с разнообразни иницативи

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Решението е на правителството на Република България от 19 юни 2019 г. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а в деня са предвидени редица прояви,  организирани от МВР, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“.

През тази година усилията ще бъдат съсредоточени около 4 ключови теми свързани с безопасността на движението по пътищата: 1). Опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране; 2). Скоростта; 3). Важността от поставяне на обезопасителен колан; 4). Безопасността в градски условия и в частност – тази на пешеходците.

В тази връзка, на 30 юни от 09, 30 ч., на една от най-натоварените пешеходни пътеки в Перник, тази на ул. „Търговска“ ще бъдат раздавани флаери на шофьори от възпитаници на Детска градина №2 „Родолюбче“. Те са изработени от самите деца и са под мотото „Моля Ви пазете ни на пътя, ние сме вашите деца“.

Днес служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник ще изнесат беседа и демонстрация за предотвратяване на пътнотранспортния травматизъм пред децата от Детска градина №4 „Чуден свят“ в кв. „Мошино“. Мероприятието е от 10, 30 ч.

В навечерието на Националния ден на безопасност и в рамките на акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя“ ще бъдат проведени специализирани полицейски операции, насочени към опазване живота и здравето на всички участници в пътното движение.