Община Трън нае специализирана фирма да обследва Ждрелото

Община Трън нае специализирана фирма да обследва Ждрелото

Специализирана фирма извършва обследване на състоянието на скалите на Ждрелото на река Ерма. Тя е специално наета от Община Трън.

„Наехме тази фирма, за да направи обследване и да получим от нея обстоен доклад не само за състоянието на скалите, а затова какво е необходимо да се направи с цел предотвратяване на евентуални инциденти. След това ще преценим, на базата на доклада, какво трябва да се направи и дали всички дейности, които трябва да бъдат извършени ще може Общината да осигури финансиране или ще търсим съдействие. По отношение на екопътеката, по нея бяха извършени няколко мероприятия, които имаха за цел нейното укрепване и възстановяване. Имахме забележки към фирмата, с които тя се съобрази и отстрани нередностите“, поясни кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

На въпроса- правена ли е наскоро проверка на Ждрелото, от страна на РИОСВ-София, Цветкова отговори: “Имам информация, че в средата на месец май е правена проверка на Ждрелото от РИОСВ-София, която е била планова. Целта на тази проверка е била да се види дали се спазват изискванията, които са валидни за защитена територия, каквато е тази в района на село Ломница. При мен официална информация за резултатите от проверката не е идвала. Това ще рече, че екоинспекцията не се е натъкнала на някакви сериозни нарушения. Ние не чакаме инспекцията да констатира някакви нарушения, а полагаме усилия да не се допускат такива. Много е важно обаче и гражданите да бъдат отговорни към своя живот и да не рискуват излишно. Това се отнася най-вече за младите хора, за да не се допусне повече инцидент по невнимание като този преди година.