TПГ “Мария Кюри“ “ бе удостоена с почетен знак 70 години ХТМУ

TПГ “Мария Кюри“ “ бе удостоена с почетен знак 70 години ХТМУ

ТПГ „Мария Кюри“ бе удостоена с почетен знак 70 години Химикотехнологичен и металургичен университет, за принос и дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р. инж .Сеня Терзиева-Желязкова връчи лично на директора на гимназия „Мария Кюри“ инж. Цветелина Миланова, плакета. Проф. Терзиева изрази надежда, че взаимоотношенията между ХТМУ и ТПГ “Мария Кюри“ ще се развиват в бъдеще.

„Партньорството ни с Химикотехнологичен и металургичен университет датира повече от 10 години. Университетски преподаватели са идвали в нашето училище и са изнасяли лекции. Наши ученици са посещавали университета, което е допринесло за повишаване на качеството на образователния процес. Много наши ученици са продължили образованието си в ХТМУ, а завършилите университета са добре дошли при нас като преподаватели. Опитът и базата, с която разполага ХТМУ е много важна за нас. Радвам се, че това партньорство е ползотворно и за двете страни“, заяви Цветелина Миланова.