Пролетната сеитба в пернишко приключи със закъснение, заради лошото време

Пролетната сеитба в пернишко приключи със закъснение, заради лошото време

Сеитбата на маслодаен слънчоглед в пернишко приключи. Падналите напоследък дъждове преовлажниха почвата, което създаде сериозни проблеми на селскостопанската техника по време на сеитбата. Към 23 юни в областта са засети общо 9 979.6 ха.  За сравнение, миналата пролет засетите площи със слънчоглед  в региона бяха 12 423 дка.

Най-много площи с тази култура са засети в община Радомир- 3 900 ха. Следват общините: Брезник- 3 330 ха; Перник- 2029.6 ха; Земен- 300 ха; Ковачевци- 250 ха и Трън- 170 ха.

Приключи сеитбата на царевица за зърно. В региона са засети 2 392.2 ха. Най-много засетите площи с царевица засяха тази пролет стопаните от Брезник- 983 ха. Следват общините: Радомир- 890 ха; Перник- 279.2 ха; Трън- 140 ха; Ковачевци- 80 ха и Земен- 20 ха.

Много слаб интерес проявиха тази пролет пернишките земеделци към пролетния ечемик. Засетите с него площи са само 45, от които 27 в община Брезник и 18 в Перник.

Приключи и сеитбата на картофите. Засетите с този зеленчук площи в пернишко тази пролет са общо 426 ха.

Традиционно най-много картофи сеят земеделските производители от Трън- 240 ха. Следват земеделците от общините: Радомир- 120 ха; Брезник- 30 ха; Перник- 26 ха; и Земен и Ковачевци по 5 ха.

Агроспециалистите са на мнение, че земеделците в региона трябва да мобилизират усилията си, така че навреме да третират пролетниците с хербициди, за да разчитат на добра реколта наесен.