Полицията в Перник обявява конкурс за назначаване на двама автомонтьори

Полицията в Перник обявява конкурс за назначаване на двама автомонтьори

Процедура за назначаване на двама автомонтьори ще стартира от днес- 27 юни 2023 г.  в ОДМВР – Перник.

Основните изисквания за заемане на длъжността са следните:

– Необходима квалификация – свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене, машиностроене и автотранспорт.

– Минимално образование – не се изисква

– Минимален професионален стаж – не се изисква

Документите се подават в „Човешки ресурси“ при областната дирекция  до 04 юли включително. Телефони за въпроси или допълнителна информация – 076/676 667 и 076/676 274.

 Подробности, касаещи конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВР – www.mvr.bg