Животновъден комплекс ще правят в Дивотино

Животновъден комплекс ще правят в Дивотино

Животновъден комплекс ще бъде изграден в пернишкото село Дивотино, съобщиха от общината. Предвижда се да бъде построена нова сграда за отглеждане и подслон на коне. В нея ще се предлага комплексна услуга „пансион за коне“, включваща цялостно отглеждане и грижа за животните.

Сградата ще бъде едноетажна, с дървена конструкция, с площ около 200 кв.м. В нея ще бъдат разположени осем бокса за отглеждане на коне, като един от тях ще бъде обособен за специализирано родилно помещение. Боксовете ще бъдат снабдени с хранилки за фураж, поилки за прясна вода и постели за животните.  Всеки бокс ще бъде с размери 3,60м/3,60м и за осигуряване на достатъчно въздух и светлина ще има прозорец. Върху бетоновата настилка ще се поставя допълнителна постеля от слама. Тя ще се разпръсква по цялата площ, вечерта ще се добавя допълнително за дълбока нощна постеля и ще се сменя ежедневно.

Обособени са хранителна и торова пътека. Ще се отглеждат осем коне, чиято почивка и спортуване е изцяло сред природата. Извън сградата се предвижда изграждане на торохранилище.

Комплексът ще бъде построен в махала „Герена“ в собствен имот на инвеститора. В близост до конефермата няма местност, нито обект с културно-историческо значение, които да бъдат засегнати, уточнява БТА.