Шест фирми се конкурират за проектиране на ремонта на пътя Перник – Стрезимировци

Шест фирми се конкурират за проектиране на ремонта на пътя Перник – Стрезимировци

Отворени са ценовите оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 65,7 км от път II-63 Перник – Стрезимировци. Офертите са 6 и са на:

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 687 360 лв. без ДДС; Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД – 806 784 лв. без ДДС; „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 768 996 лв. без ДДС; Обединение „ППМ-ИНФРА“ ДЗЗД с участници: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – 678 800 лв. без ДДС; ДЗЗД „Транслогистика“, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 865 392 лв. без ДДС; „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД  – 809 070 лв. без ДДС;

Пътят  Перник – Стрезимировци не е основно ремонтиран от 40 години. В участъка от Брезник до Мещица са извършвани строително-монтажни дейности през 2011 г., а отсечката от Трън до Забел е рехабилитирана преди 10 години- през 2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“.

Срокът за изпълнение на проектантските дейности за трасето, което предстои да се ремонтира, е 120 дни. Проектирането е предвидено да се осъществи в три междинни етапа. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Бъдещият изпълнител е необходимо да извърши пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за подготовката на проекта. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности, стойността и срокът им за изпълнение.