Болните от варицела в пернишко отново се увеличиха, твърдят от РЗИ

Болните от варицела в пернишко отново се увеличиха, твърдят от РЗИ

След като болните от варицела намаляха чувствително, то през изминалата седмица те отново нараснаха. Регистрираните болни през седмицата са 10, при 6 за предходната. Заболелите са във възрастови групи 1-4 и 5-9 г. Заболелите са от общините Перник и Радомир. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегната е само ДГ №2 „Родолюбче“, в Перник.

През седмицата са намалели заболелите от заразни заболявания. Констатирани са 19 болни, при 23 за предходната седмица.

Наблюдава се и спад на болните от грип и остри респираторни заболявания. През периода са установени 36 заболели, при 39 за предходната седмица. Заболеваемостта през седмицата е била 51,47%оо, при средна за страната 39,22 %оо към 19.06.2023 г.

Добрата новина е, че почти два пъти са намалели новозаразените от коронавирус през изминалата седмица. Регистрираните заболели през седмицата са 7, при 12 за предходната седмица. Болните са от общините: Перник, Трън и Брезник. Двама от заболелите са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и двама  са в СБАЛББ. Останалите заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати колективи.

Няма увеличение на болните от скарлатина – констатиран е само 1 болен. Касае се за дете във възрастовата група 5-9 години. То се лекува амбулаторно от личния си лекар, но е посещавало колектив. От РЗИ уверяват, че са направени епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел недопускане разпространение на заболяването.

През изминалата седмица е регистриран и 1  болен от хепатит Б.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 206 проверки.  67 от тях са относно спазване на забраната за тютюнопушене. 9 от проверките са свързани със спазването на изискванията при бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

И през миналата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в различни населени места на региона. Взети са 234 проби от питейна вода от различни водоизточници, за да се установи дали те отговарят на изискванията на Наредба №9 на министерството на здравеопазването.