До края на юни можем да сменим личния си лекар!

До края на юни можем да сменим личния си лекар!

В края на месец юни изтича срокът, в който можем да сменим личния си лекар. Това напомнят от НЗОК. За тази цел трябва да се попълни формуляр за постоянен избор, който да се предостави на новоизбрания общопрактикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на НЗОК, рубриката -За граждани, линк- Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар. Здравната каса вече предоставя възможност смяната на личния лекар да се извършва и онлайн. Това може да се осъществи в рубриката- -услуги, като формулярът подаван по електронен път трябва да се подпише с електронен подпис, чрез персонализираната информационна система на НЗОК. Не е необходимо задължително здравно осигурените лица да уведомяват за смяната на общопрактикуващия си лекар предходния си личен лекар. Това се извършва по служебен път от Районната здравно-осигурителна каса. На сайта на НЗОК е публикувана информация за  всички общопрактикуващи лекари на територията на областите в страната, с възможност за избор на област и населено място. Предвидена е възможността да се получи информация и по телефон, при временно пребиваване за повече от месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е бил избран постоянният личен лекар. Здравноосигурените имат право на временен избор на общопрактикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК чрез специална регистрационна форма. След изтичането на срока се извършва автоматично прехвърляне в практиката на постоянния личен лекар.

От НЗОК припомнят, че следващата възможност за смяната на личния лекар е в периода от 1до 30 декември.