Кладница се готви за 16-я регионален събор „Витошки напеви“

Кладница се готви за 16-я регионален събор „Витошки напеви“

Регионалният събор „Витошки напеви“ се провежда ежегодно през лятото на открита естрада пред читалището в село Кладница. Тази година, на 1-ви юли, ще се проведе шестнадесетото му издание. Организатор на изявата е НЧ „Пробуда – 1937 г.“, кметството на с. Кладница с подкрепата на Община Перник.

Главната цел на събора е поддържането на танцовото, музикалното, певческото и словесното изкуство за традиционен фолклор в селищата около планината Витоша, и по поречието на реките Струма и Места. Съборът има конкурсен характер.

Изпълненията ще бъдат оценявани от жури с председател гл. ас. д-р Милена Любенова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките и членове Александър Нецов – хореограф и Верка Момчилова – музиколог.

Всички участници получават грамоти за участие, а най-добре представилите се – парични и предметни награди. В събора участват индивидуални изпълнители и групи за традиционен фолклор във всички възрасти.