Езиковата с най-висок резултат от държавните зрелостни изпити

Езиковата с най-висок резултат от държавните зрелостни изпити

ГПЧЕ „С.Радев“ е училището с най- висок среден успех от държавните зрелостни изпити. Четирима зрелостници от гимназията са постигнали отличен резултат от двете матури по БЕЛ и по профилиран предмет. Това са Мария-Белла Добрева, Алия Орлова, Базел Мохсен и Савина Чакърова, съобщиха от РУО-Перник.
На матурата по БЕЛ са се явили общо 696 зрелостници от областта, като общия среден успех е добър 4.Резултатът е малко по- нисък от този през миналата година. 8 са зрелостниците, получили отлични оценки, като 7 от тях са от ГПЧЕ и един от ПМГ. Ема Асенова е зрелостникът с най- висок резултат от изпита по БЕЛ- 5,89.
На втората матура по профилиран предмет са се явили 402 зрелостници. 57 са отличните оценки, като 11 от тях са по английски език. Един зрелостник е получил 100 процента от максималния брой точки, като резултатът е от изпит по английски език.
По общ среден успех от матурите след ГПЧЕ се нареждат зрелостниците от ПМГ „Гр. Смирненски“ и СУРИЧЕ“Д-р П. Берон“. С най-ниски резултат от държавните зрелостни изпити е СУ „Т. Ненков“.