Представител на „Даймлер-Мерцедес“, изнася лекцията „Авангарден дизайн на автомобили“ в Перник

Представител на „Даймлер-Мерцедес“, изнася лекцията „Авангарден дизайн на автомобили“ в Перник


Лекция на тема „Авангарден дизайн на автомобили“ ще бъде представена във вторник- 20.06.2023 г., в Перник в рамките на програмата „Инженерен дизайн“ на Европейския политехнически университет. Лекцията ще бъде представена от 17:30 до 19:30 ч. в тържествената зала на Минна дирекция, от проф. Харалд Лешке, директор на отдел „Корпоративен и иновативен дизайн“ на Даймлер-Мерцедес.

„Авангарден дизайн на автомобили“ се изучава в програмата „Инженерен дизайн“. Студентите, които изберат да се обучават за бакалаври и магистри в специалността „Инженерен дизайн“, ще получат знания и умения от професионално направление „Общо инженерство“, с фокус върху интегрирани системи за дизайн и производство, бутиков дизайн, дизайн на жизнена среда, договаряне на дизайнерския труд и авторското право, дизайнерски експертизи, декоративни и експозиционни покрития в дизайна.

Интердисциплинарната подготовка дава възможност за реализация на дизайнерите в широк кръг от областта на инженерния дизайн, оценка, консултации и експертно мнение по отношение на ергономични и дизайнерски проблеми, както и развитие в областта на маркетинга и рекламата.

Специалността ще бъде представена от ректора на университета проф. Марин Маринов.

В рамките на събитието бившият директор на отдел „Корпоративен и иновативен дизайн“ на Даймлер-Мерцедес, проф. Харалд Лешке и председателя на УС на „Националната асоциация за дизайн и реклама“,  проф. Сашо Драганов ще представят иновативни съвременни концепции за авангарден дизайн на транспортни средства и изделия..

Инициативата се провежда съвместно с Община Перник.