Автобусната линия София – Брезник ще бъде прехвърлена в квотата на община Брезник

 Автобусната линия София – Брезник ще бъде прехвърлена в квотата на община Брезник

По повод постъпили много запитвания относно автобусна линия Брезник-Божурище-София, от Община Брезник уведомяват, че са предприети всички действия, които са в компетенциите на общината, относно прехвърляне на маршрутни разписания.

В отговор на редица изпратени писма до компетентните институции, миналата седмица „Автомобилна администрация“ (ИААА) е уведомила Община Брезник, с копие до Областна администрация-Перник, че в ИААА е постъпило писмо, с което се предлага маршрутни разписания № 22201 и № 22203 по автобусна линия София – Брезник, които са от републиканската транспортна схема, да бъдат прехвърлени от квотата на Столична община в квотата на община Брезник.

„Към настоящия момент предложението не е разгледано, тъй като заседания на комисията не са провеждани през 2020 г., 2021 г. и 2022 г., поради липса на регламентирани условия и ред за утвърждаване на междуобластната транспортна схема, въведена с промените в Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.). В тази връзка е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. След неговото приемане ще може да бъде проведено заседание на комисията за разглеждане на предложения за промени по републиканската и междуобластната транспортни схеми. За предстоящо заседание на комисията ще бъдат информирани всички областни управители“, поясняват от Община Брезник.