За съпричастие към наводнените райони призоваха от пернишката Областна администрация

За съпричастие към наводнените райони призоваха от пернишката Областна администрация

Областна администрация – Перник се присъединява с призив за включване към кампанията за набиране на дарения за пострадалите от наводненията.

След поройни дъждове през изминалите дни в Берковица и Етрополе бяха наводнени мазета, приземни етажи и дворове на много частни имоти и на обществени сгради, отнесени и разрушени бяха настилките по много улици, повредени бяха мостове и друга инфраструктура.

Хората споделят, че в момента имат най-голяма нужда от бяла и черна техника, тъй като при наводненията печки, хладилници, перални, фризери, телевизори и друга техника са повредени от водата или от токов удар.

Желаещите да помогнат на пострадалите могат да дарят сума по банковата сметка на Община Берковица:

Титуляр: Община Берковица

IBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05

BIC code: UBBSBGSF

Банка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1

Код за вид плащане: 44 51 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната/; или Код за вид плащане: 44 52 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина/;

Необходимо е в платежното нареждане дарителите да посочат основание „Наводнение“ или друга специална цел, за която правят дарението.

Във връзка с изискванията на законодателството за прозрачното и целесъобразно изразходване на дарените средства, дарителите следва да се свържат на e-mail: ob@berkovitsa.com или на тел: 0953/89151, 0953/89152 (от понеделник до петък / 8:30 ч. – 17:00 ч. ) и да предоставят контактна информация за сключване на договор за дарение.