Добра новина: Наполовина са намалели болните от варицела в региона
?????????????????????

Добра новина: Наполовина са намалели болните от варицела в региона

Над два пъти по-малко са болните от варицела в областта през изминалата седмица. Регистрираните болни са 6, при 13 за предходната седмица. Заболелите са деца във възрастовата група от 5 до 9 години. Болните са само от община Перник. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати от варицела са два колектива от община Перник:  ДГ №4 „Чуден свят“, ДГ №2 „Родолюбче“. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Значително са намалели болните от заразни заболявания в региона през миналата седмица. Констатирани са 20 болни, при 35 за предходната седмица.

Добрите новини от РЗИ не свършват. От здравната инспекция информираха, че чувствително е намалял броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в региона. През отминалата седмица бяха установени 39 болни, при 47 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 55,76%оо, при средна за страната 51,56 %оо към 12.06.2023 г.

Няма увеличаване и при заболелите от скарлатина. През седмицата е регистриран само 1 болен. Става въпрос за дете във възрастовата група  от 5 до 9 години, което се лекува  амбулаторно от личния си лекар.

Намаление има и при новозаразените с коронавирус. Заболелите са във възрастова група над 65 години. Заболелите са от общините: Перник, Брезник и Трън. Двама от заболелите са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и двама в СБАЛББ. Останалите заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати  колективи в тези общини.

За съжаление, отново има констатиран болен от туберкулоза  в региона през седмицата. Добрата новина е, че е само 1, за разлика от предходната седмица. Заболелият е от Перник и се лекува стационарно в СБАЛББ гр. Перник.

От РЗИ уверяват, че са направени епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел недопускане разпространение на заболяването.

През миналата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 195 проверки. От тях 69 са относно спазване забраната за тютюнопушене. 13 проверки са извършени по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори са издали през седмицата 3 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

РЗИ продължава да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Миналата седмица са взети 217 проби от питейна вода от различни населени места, за да се установи дали тя отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.