Ден на отворените врати в Съдебната палата

Ден на отворените врати в Съдебната палата

Традиционният Ден на отворените врати ще се проведе на 19 юни в пернишката Съдебна палата.

Точно в 9 часа тя ще отвори врати на институциите в Съдебна палата

за всички граждани. Петнадесет чминути по-късно ще започне обиколка на помещенията, представящи отделните институции.

В 11 часа ще започне демонстрация на съдебен процес за управление на МПС след употреба и държане на високорисково наркотично вещество – по чл.354 а, ал. З, т. 1 от НК и чл.343 б, ал. З от Наказателния кодекс. Той ще бъде проведен от ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ з зала №3, намираща се на партера на сградата.

Пак там, за 11.45 часа е предвидена лекция на тема „Скоростта убива“, която ще бъде изнесена от комисар Йордан Дундаков – Началник отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР.

В същата зала в 12.30 часа ще бъде проведено Ннаграждаване на победителите в конкурса за есе на тема „Агресията – проява на сила или слабост“.

През целия ден ще е осигурена възможност за посещение и запознаване на място с работата на:

-служби „Бюро съдимост“ и „Архив“ в Районен съд – Перник;

-служба „Деловодство“ в Окръжен съд – Перник;

-служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ в Районен съд –

Перник и Окръжен съд – Перник;

-служба „Деловодство“ в Районна прокуратура – Перник и Окръжна

прокуратура – Перник;

-служба „Регистратура“ и „Съдебни секретари“ в Районен съд –

Перник;

-служба „Регистратура“ и „Съдебни секретари“ в Административен

съд – Перник;

-запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и

дейността на звено „Съдебна охрана“