Тръгва акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ в целия регион

Тръгва акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ в целия регион

Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ ще се проведе в Пернишка област в периода от 15.06.2023 г. до 31.08.2023 г. с цел опазване живота и здравето на подрастващите през летните ваканционни дни. В рамките на акцията са предвидени разнообразни форми, които да фокусират вниманието към спазване на правилата за безопасност. В периода от 15.06.2023 г. до 30.06.2023 г. са предвидени специални мерки за сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата. Засилен ще е контролът по отношение безопасността на децата и техните придружители.

Той ще е насочен към:

– правилното превозване на деца на задна седалка и използването на детски обезопасителни системи в съответствие с изискванията на производителите;

– използването на обезопасителни колани/каски и системи от родителите-водачи на МПС, от пътниците в МПС;

– спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца в районите на училищата;

– недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и недопускане на други нарушения, застрашаващи сигурността на децата и техните придружители;

– пресичането на пешеходни пътеки 

През месеците юли и август, е планирана специализирана полицейска операция, насочена към неправилното движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), използването на обезопасителни средства от водачите и пътниците в превозните средства, както и към недопускане на управление на МПС от водачи под 18 години.

В периода от 15.06.2023 г. до 14.09.2023 г. е планирана традиционната акция на полицията „Безопасно лято!“ за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци. Няколко са основните акценти на акцията.

В дните петък и неделя от 14 часа до 21 часа и според интензивността на трафика и натовареността на пътните артерии ще се организира подпомагане на движението на ППС на изходите и входовете на големите населени места и на пътните възли и подходи към активно посещаваните курортни комплекси и гранични контролно-пропускателни пунктове. При осъществяване на дейността по подпомагане на движението при установяване на нарушения на ЗДвП ще се предприемат съответните законови действия.

В съботните дни след 23 часа в населените места, с акцент и в малките населени места с висока посещаемост на дискотеки и питейни заведения, както и по пътищата между населените места, са планирани контролни проверки за ограничаване управлението на превозни средства:

– след употреба на алкохол  и/или наркотични вещества или техни аналози;

– от неправоспособни водачи;

– със скорост над допустимата.

Специализирани полицейски операции на територията на областта през летните месеци ще осъществяват цялостен контрол по пътищата по предвидените акценти в акцията, посветена на безопасността на децата.

Водещ ще е принципът за нулева толерантност спрямо нарушителите, заявяват от полицията.