„Топлофикация Перник“ има важна роля за осъществяването на справедливия енергиен преход в България

„Топлофикация Перник“ има важна роля за осъществяването на справедливия енергиен преход в България

„Осъществяването на енергийния преход в България трябва да върви ръка за ръка със социалната справедливост. Енергийната трансформация не е съсредоточена само върху въвеждане на модерни технологии и преминаване от твърди изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници. Напротив! Справедливият преход засяга пряко и набляга на заетостта в производство на чиста енергия, устойчивите практики за използване на зелени горива и много по-широките политико-икономически промени във всеки един сектор“, заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

По думите му справедлив енергиен преход означава именно осигуряване на работни места за трудещите се в отрасъла на енергетиката, преквалификация на заетите и замяната на твърдите изкопаеми горива със “зелени”. „Трансформацията на предприятията не е свързана с тяхното закриване, а с модернизацията им и намаляването на дела на въглищата, при които се отделят в пъти повече въглеродни емисии“, подчерта инж. Стойнев. Той допълни, че енергийната трансформация изисква най-вече да се действа солидарно и с мисъл за всеки зает в сектора и неговото бъдеще.

Изпълнителният директор заяви, че „Топлофикация Перник“ носи значителна роля за запазването на енергийната сигурност и независимост на страната. Работи се по изпълнението на дългосрочната стратегия за цялостна модернизация и трансформация на предприятието, което ще допринесе за значително подобряване на въздействието върху околната среда.

„Усилията, които полагаме, са насочени към поетапното намаляване на дела на въглищата и преминаването към използването на природен газ като признат от Европа зелен източник на енергия. Считам, че именно газът ще има дългосрочна роля по отношение на битката срещу замърсяването на природата“, посочи инж. Стойнев. Той допълни, че „През лятото се очаква да бъдат въведени в работен режим три газови когенератора, с които ще имаме възможност за осигуряване на електро и топлоенергия от газ. Това от своя страна ще допринесе за намаляване на дела на използваните твърди изкопаеми горива и подобряване на въздействието върху екологията“.

Инж. Чавдар Стойнев поясни, че това е само началото на мащабните инвестиции в контекста на европейската зелена политика. В бъдеще се планира увеличение на мощностите, използващи природен газ.

Той поясни, че имат още едно инвестиционно намерение за производство на топлинна и електрическа енергия – от биогаз. При тази технология не се емитират вредни вещества.

Според изпълнителния директор на „Топлофикация Перник“, за да се осъществи зеленият енергиен преход, през следващите години България трябва да има ясна визия и план за действие за подобряването на въздействието върху околната среда и производството на чиста енергия.

„Енергийната трансформация е сложен и скъп процес, който отнема много време и включва множество административни препятствия. По тази причина считам, че както на национално, така и на местно ниво, трябва да се работи за подпомагане на регионите и предприятията, които са част от тях“, заяви инж. Чавдар Стойнев.