По механизма за контрол ВКС се заема първо с Борислав Сарафов

По механизма за контрол ВКС се заема първо с Борислав Сарафов

Няколко уведомления за законен повод за започване на разследване на главния прокурор или негов заместник вече са получени във Върховния касационен съд. Това е станало по реда на чл. 411а и НПК/Глава тридесет и първа от НПК и се случва по силата на промените, въведени в НПК за механизъм за разследване на главния прокурор, които бяха обнародвани в ДВ на 6 юни.

Два са случаите, свързани с името на зам.-главния прокурор и шеф на Следствието Борислав Сарафов. Единият от тях е свързан с имотите, с които разполага сина на Сарафов и за което се появиха публикации в медиите, а другият е за евенетуалната му връзката с издирвания от властите в момента Петьо Петров, или Петьо Еврото, покрай разследването „Осемте джуджета“ на АКФ.

От ВКС изброяват всички уведомления, които обаче ще трябва да чакат съответните законови срокове:

Наказателната колегия на ВКС е уведомена за материали по прокурорска преписка, прехвърлена от прокурор при ВКП на СГП и докладна записка до заместник на главния прокурор от Веселин И. – директор на Дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Тази преписка е постъпила на 7 юни във ВКС и на практика е първата.

Също така във ВКС от Софийска районна прокуратура се постъпили и наличните материали по производство на ГДБОП по случая Петьо Петров и Кристиян Христов. В документа е посочено, че в хода на разследването е предявено постановление за привличането в качеството на обвиняем на Петьо П., както и привличане в качеството на обвиняем на Кристиян Х. Прокурорът при СРП намира, че са налице предпоставките, визирани в чл. 411а от НПК, „а именно наличие на данни и законен повод за започване на разследване за извършено престъпление от заместник на главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие“.

В СГП има преписка и по жалба и молба от Здравко С. срещу главния прокурор. Не се уточнява за какво се касае тази преписка, за която е уведомен ВКС. Също така на 08.06.2023 г. до председателя на ВКС е постъпил и сигнал от Радослав П. за действие и бездействие на главния прокурор, предвид приетата процедура за разследване на главния прокурор.

На 09.06.2023 г. до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС с придружително писмо от прокурор във Върховната касационна прокуратура е изпратен по компетентност постъпил в Националната следствена служба сигнал от Фаик Х., „с оглед съдържащите се в него твърдения за извършено от главния прокурор на Република България престъпление от общ характер“.

От ВКС обясняват, че съгласно промените в НПК в 14-дневен срок от влизането в сила на закона, което стана на 6 юни, Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд трябва да одобри списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, измежду които, при необходимост и на случаен принцип да се разпределят преписките. Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие. Това трябва да стане на 20 юни.

Тази процедура вече е задействана и се събират списък с данни. Направена е и заявка за създаване на модул за разпределение на принципа на случайния подбор в съответствие с изискванията на чл. 360б от ЗСВ.

До изтичането на предвидения в закона срок не могат да бъдат предприемани действия по постъпилите материали.

В сайта на Върховния касационен съд ще бъде създадена секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или негов заместник“, в която ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник.

Прави впечатление обаче, че до ВКС все още не е стигнал сигналът, който Борислав Сарафов подаде срещу началника си – главния прокурор Иван Гешев. Сигналът касаеше правенето на запис на разговор с друг магистрат, държането на трупчета на Барселонагейт и използването на вилата в Боровец./ news.bg