Извънредно! Сезираха Върховния касационен съд за серия престъпления на Гешев!

Извънредно! Сезираха Върховния касационен съд за серия престъпления на Гешев!

След влизането в сила на новия механизъм за разследване на главния прокурор са постъпили сигнали срещу Иван Гешев. Това съобщиха от Върховния касационен съд.

Според публикувана справка на 7 юни, с придружително писмо от прокурор в Софийската градска прокуратура до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, са изпратени материали по прокурорска преписка по описа на градската прокуратура за преценка обосноваността на изнесените в сигнала данни.

Прокурорската преписка е образувана, след като с писмо на прокурор на СГП е изпратена докладна записка до заместник на главния прокурор от директора на Дирекция „Публична комуникация“, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

Ден по-късно са изпратени материали на СГП, съдържащи адресирани и постъпили жалба и молба от Здравко С. срещу главния прокурор.

Също на 8 юни има сигнал от Радослав П. за действие и бездействие на главния прокурор, предвид приетата процедура за разследване на главния прокурор.

На 9 юни са постъпили данни от районната прокуратура, свързани с досъдебно производство, по което се споменават имената на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов. Прокурорът при СРП намира, че има данни за започване на разследване за извършено престъпление от заместник-главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие.

От същия ден е и сигнал от Фаик Х., който говори за твърдения за извършено от главния прокурор престъпление от общ характер.

Според последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела. Измежду тях, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписка. Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

От Върховния касационен съд съобщиха, че са предприети необходимите мерки, направена е и заявка за създаване на модул за разпределение на принципа на случайния подбор, а до изтичането на предвидения в закона срок не могат да бъдат предприемани действия по постъпилите материали./БЛИЦ