Депутатите с важно решение за новите заплати и пенсии, което чакаше цяла България

Депутатите с важно решение за новите заплати и пенсии, което чакаше цяла България

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължаването на сега действащия закон за държавния бюджет. Предстои решението да бъде гласувано и в пленарна зала.

На заседанието си депутатите приеха Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г.

В отговор на въпрос Георги Клисурски, заместник-министърът на финансите, обясни, че в Бюджета са заложили минималния размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, да е в размер на 780 лв. По думите му това се прави, за да има съответствие и яснота.

Освен това са записали и еднократната помощ за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2023/2024 г. да е в размер на 300 лв. Предложението на МФ е припознато от депутатите Венко Сабрутев и Георги Ганев. То беше подкрепено в комисия.

Предложението на МФ за това считано от 1 юли 2023 г. да се определят минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 523,04 лв. и максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал.2 от Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя в размер на 1950 лв. също беше припознато от Венко Сабрутев и Георги Ганев. Впоследствие то също беше прието в комисия.

В преходните и заключителните разпоредби на закона беше прието пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

От МФ препоръчаха при приемането на Закона за Бюджет 2024г. в Народното събрание или в Министерство на финансите да се обмисли за механизъм за дългосрочно капиталово бюджетиране на общините, но и държавата.

Пред депутатите от бюджетната комисия зам.-министър Клисурски каза още, че Министерството на финансите има амбиция бюджетът да е с дефицит дори малко под три процента на касова основа.

Следващата седмица предстои среща на депутати от комисията в министерството, на която да бъдат обсъдени параметрите на тазгодишната финансова рамка, потвърди Клисурски:

„Амбицията на Министерството на финансите е да имаме бюджетен дефицит до 3% на начислена основа. На касова основа очакваме да сме дори малко по-малко от 3%, така че не очакваме някакви големи суми, които трябва да се финансира чрез дългово финансиране“