Продължава ремонта на спортна зала „Борис Гюдеров“

Продължава ремонта на спортна зала „Борис Гюдеров“

Започва втори етап от вътрешния ремонт на най-голямата спортна зала в Перник „Борис Гюдеров“, съобщиха от общината. Предвижда се обновяване на отоплителната и охладителна инсталация, подмяна на информационното табло, доставка и монтаж на абонатна станция и др. Ще бъде възстановена и компрометираната дървена настилка, ще бъде изциклено и лакирано игралното поле с размери 36 м на 20 м, включително ще се разчертае за баскетбол и волейбол. Ще бъде подменена също винилната настилка около игралната зона на игрището и централните алеи към зрителските трибуни.

Ще бъдат монтирани нови седалки, парапети и информационно табло. Ремонтът е на стойност 541 667 лв. без ДДС и цели привеждането на залата в съответствие със съвременните изисквания за функционирането на закрити спортни съоръжения.

Преди две години с 535 812 лв., отпуснати от Министерството на младежта и спорта, бе обновен покривът, подменени осветителните тела, поставена топлоизолация и нова дограма на сградата.

Спортната зала „Борис Гюдеров“ е построена през 1974 г. Съоръжението е с 1640 седящи места и е с основно предназначение за тренировъчна и състезателна дейност по спортовете баскетбол и волейбол, а на по-късен етап – и за източни бойни изкуства.