Рекорден брой нарушения откри Инспекцията по труда в региона само за месец

Рекорден брой нарушения откри Инспекцията по труда в региона само за месец

136 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на областта е извършила Дирекция „Инспекция по труда“-Перник през месец май. 123 от проверките са извършени на работните места.

Най-много проверки – 17, са направени във връзка с изпълнението на издадени предписания от трудовите инспектори за отстраняване на констатирани нарушения. 9 от проверките са извършени по искане по чл. 302, ал. 2 и чл.303, ал.3 от КТ. 6 проверки са по искане по чл. 327, ал.2;  по искане на МВР са извършени 3 проверки; 3 са свързани с разследване на трудови злополуки; 3 са по искания и сигнали на граждани и институции; 2 са по инициатива на НОИ и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, те са констатирали 639 нарушения на трудовото законодателство, което е рекорден брой от началото на тази година.

 Най-много са тези, свързани с трудовите правоотношения-241. След тях се нареждат нарушенията на здравословни и безопасни условия на труд- 236. По безопасност на работното оборудване и технологии- 129, по хигиена на труда- 32 и по Закона за държавния служител-1.

По време на проверките през месец май, инспекторите са съставили 28 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са нарушенията свързани с трудовото законодателство- 23, а след тях са тези, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд-5.

Анализът за резултатите от работата на Д“ИТ“-Перник през месец май показват, че благодарение на контрола, значително са намалели случаите на работа без трудов договор. Това се дължи на факта, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудови договори, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Особено внимание по време на проверките са обръщали инспекторите на нарушенията, касаещи осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.