Търси се изход за спасяването на бившата ПТГ „Юрий Гагарин“

Търси се изход за спасяването на бившата ПТГ „Юрий Гагарин“

Кметът на Перник Станислав Владимиров да внесе искане до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на поземлен имот към Община Перник. Това реши Общинският съвет на последното си заседание.

Имотът е с площ 44 декара и се намира в квартал Рудничар. Състои се от няколко учебни сгради – една триетажна и три едноетажни, които вече близо шест години са неизползваеми и пустеещи. В близкото минало там се помещаваше Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин“.

Имотът е публична държавна собственост. Намерението, което сега Община Перник има, е той да бъде използван за образователни, културни и спортни цели. Предвижда се част от терена да се превърне в база и обучителен център на новосъздаденото аварийно спасително звено в Перник.

ПТГ затвори врати през 2016 г., а учениците ѝ бяха пренасочени към Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“. Сред причините, довели до затварянето на учебното заведение, са драстично намаляващият брой ученици; системно ниските резултати на държавните зрелостни изпити и на изпитите за професионална квалификация; незадоволителното състояние на материално- техническата база; невъзможност за ефективно провеждане на образователно-възпитателен процес.