Общественици гостуваха на землячески срещи в Радомирско

Общественици гостуваха на землячески срещи в Радомирско

Заедно с кмета на Община Радомир Пламен Алексиев, с председателя на Общински съвет-Радомир Светослав Кирилов и с председателя на СРС на КТ „Подкрепа“-Перник Любомир Жотев бяхме гости на народните събори и земляческите срещи в радомирските села Жедна, Стефаново и Копаница, съобщи общинският лидер на СДС Юлиян Ситарски. А преди три седмици бяхме сред хората в селата Друган и Кондофрей, допълни той.

В соцалните мрежи Ситарски казва още: „Изключително впечатление ми направиха отлично поддържаните и съхранявани от местната власт паметници на загинали сънародници във войните за национално освобождение и обединение на България! Отношението към местата, свързани с националната памет е водещ индикатор за степента на цивилизованост на един народ! От видяното в тези села (убеден съм и във всяко населено място в Родината ни) може да бъде направен категоричен извод, че и в най-сложната обстановка, в най-противоречивите моменти и в най-сериозните изпитания българинът доказва, че традициите са живи, съхранявани и популяризирани, а родовите народностни корени са дълбоки, здрави и устойчиви. Много мъдрост, достойнство и поука за съвременниците има в надпис, издялан върху корито за напояване на животни, на 17 март 1901 година от Алексо Николов от село Жедна: „Прави добро и не бой се“!