Публична дискусия за правата на човека в Перник

Публична дискусия за правата на човека в Перник

Днес в сградата на Минната дирекция се състоя Публична дискусия за правата на човека, организирана от Международен младежки център-Перник. Основната цел на събитието беше разговор относно състоянието на правата на човека в България и Област Перник между представители на институции, неправителствени организации, медии, училища и други.

Дискусията се проведе в два панела, а официални гости на събитието бяха зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев и областният управител на област Перник Людмил Веселинов.

„Опазването правата на човека е ежедневно усилие, което имаме склонност да забравяме, живеейки в обединена Европа – съюзът, който е център на най-голямото социално благоденствие и просперитет. Но едва на няколкостотин километра от нас има народ, чиито човешки права са отнети към момента, а това трябва да бъде напомняне към всички нас, че правата на човека не са даденост, а са ежедневно усилие, което всички ние трябва да полагаме“, с тези думи зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев откри събитието.

В първата част на форума Румяна Герова от дирекция „Социално подкрепяне “ – Перник обсъди темета за състоянието на правата на човека в България и област Перник.  Представители на Амнести Интернешънъл България представиха резултати от своя Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България, а Юлия Андонова от Фондация П.У.Л.С. говори за насилието над жени и деца. В панела се включи и Росен Симеонов – директор на Дирекция „Бюро по труда“, който изнесе данни за трайно незаети лица в Перник и тенденцията в тази връзка.

Във втория панел от дискусията бяха представени добрите примери в Перник, с които общината работи в посока подобряване живота на уязвими групи.

Вергиния Иванова – експерт „Европейски и национални програми“ в община Перник презентира дейностите и целите на проект “Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“. Румен Евлогиев, ръководител на проект „Грижа в дома в община Перник“ представи проектът, чрез който се изграждат мрежа от услуги в домашна среда за осигуряване на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Панелът закри Радост Раданова – управител на Международен младежки център – Перник, която разказа пред присъстващите за напредъка на проекта, всички дейности и младежки обмени, осъществени до момента.