На 30 юни ще стане окончателно ясна цената на топлоенергията, която произвежда „Топлофикация Перник“

На 30 юни ще стане окончателно ясна цената на топлоенергията, която произвежда „Топлофикация Перник“

Цените на топлинната енергия за новия регулаторен период, който започва от 1 юли, все още не са окончателно утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това ще стане на 30.06.2023 г. на закрито заседание на КЕВР. В края на миналата седмица се проведе онлайн обществено обсъждане, в което се включиха директорите на всички топлофикационни дружества.

На въпроса- как протече обсъждането, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев отговори: “За сега предложената от КЕВР цена на топлинната енергия за нашето дружество за един МВтЧ е с 0.80 лв. по-ниска от досегашната. В интерес на истината, държавният регулатор намалява на всички топлофикационни дружества предложените от тях цени.  По време на онлайн обсъждането всички директори на топлофикационни дружества възразиха срещу намаляването на цените. Всички се постараха да защитят направеното предложение за новата цена на топлоенергията и електроенергията. Аз също се постарах да докажа с аргументи защо сме поискали увеличаване на цената на топлинната енергия. Тя се формира от технологичните разходи, от повишената цената на въглищата, които са основното гориво за централата по време на отоплителния сезон, от повишаването на цените на повечето материали, с които работим, от повишаването на минималната работна заплата и не на последно място- от инвестициите, които влагаме за ново оборудване. Досегашната практика показва, че КЕВР намалява предложената от топлофикациите цена поне на 50%. Дори да беше прието  от регулатора увеличаване на цената на топлоенергията, която предложи нашето дружество, то единствено в страната предлага атрактивни отстъпки за лоялните клиенти, така че те да не усетят чувствително повишаването на цената на топлоенергията. Целта ни е да направим нашата услуга достъпна за нашите клиенти“.

Според инж. Стойнев, общоизвестно е, че Евросъюзът  поставя сериозни изисквания към топлофикационните дружества, каквото е „Топлофикация Перник“, която ползва все още като основно гориво въглища. „Ние влагаме огромни средства за монтирането на когенератори, с които първоначално в летния период, ще се подава топла вода на клиентите. Постепенно изцяло централата ще премина на природен газ. Но затова са необходими огромни средства. Ръководството на дружеството полага усилия да изпълнява поставените изисквания от ЕС, като наред с това да предоставя качествена услуга на перничани на поносима цена. Надявам се тези усилия да се оценяват по достойнство, както от нашите клиенти, така и от държавния регулатор“,  заяви инж. Стойнев.