Над 2 пъти са се увеличили болните от варицела в региона, твърди РЗИ
?????????????????????

Над 2 пъти са се увеличили болните от варицела в региона, твърди РЗИ

Над два пъти са се увеличили болните от варицела в региона през изминалата седмица. Регистрираните болни през този период са 13, при 6 за предходната седмица. Болните са регистрирани в общините Перник и Радомир. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са два колектива в община Перник – ДГ №4 „Чуден свят“, ДГ „Пролет“ и един в община Радомир – ДГ „Слънце“.

Леко са се увеличили миналата седмица болните от грип и остри респираторни заболявания. Констатираните болни са 47, при 42 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 67,20%оо, при средна за страната 49,24 %оо към 05.06.2023 г.

Незначително са нараснали и новозаразените от COVID-19 през седмицата. Регистрираните заразени са -18, при 17 за предходната седмица. Най- много са заболелите на възраст над 65 години- 10. Следват възрастовите групи: 15-19 г. – 1, 35-39 г. – 4 и 40-44 г. Болните са от общините: Перник – 14, Брезник – 2 и 2 в Радомир. Пет от заболелите са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и четири в СБАЛББ. Останалите се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати колективи в общините на региона.

Добрата новина е, че са намалели болните от скарлатина. През седмицата е установен само 1 болен, при 5 за предходната седмица. Заболяло е дете във възрастовата група 5-9 г., посещаващо организиран колектив. Лекува се амбулаторно от личния си лекар. От РЗИ уверяват, че на направени епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел недопускане разпространение на заболяването.

Наблюдава се леко увеличаване и при болните от туберкулоза. През седмицата са установени 2-ма болни, при 1 за предходната. Заболелите са от общините Перник и Радомир.  Те се лекуват стационарно в СБАЛББ гр. Перник.

През седмицата е регистриран и 1 болен от хепатит Б.

От РЗИ уверяват, че са направени епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 162 проверки. От тях 60 са относно спазване на забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори са издали 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 48 проби от питейна вода от различни населени места в областта. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на  Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.