Управителят на „В и К“-Перник  e убеден, че предложената нова цена на водата ще бъде приета от КЕВР

Управителят на „В и К“-Перник  e убеден, че предложената нова цена на водата ще бъде приета от КЕВР

След провеждането днес в Комисията за енергийно и водно регулиране на обществено обсъждане на цените на водата, предложени от „В и К“-дружествата в страната, ще стане ясно окончателно колко ще плащат за един кубик питейна вода жителите на област Перник. Това информира управителят на „В и К“ инж. Борислав Иванов.

На въпроса- какви са очакванията му за решението на КЕВР, инж. Иванов отговори: “Надявам се държавният регулатор да приеме направената от нас обосновка за цената на водата. Знаете, че съфинансирането на водния проект е в размер на 8 000 000 лева., които сме осигурили чрез заем. Холдингът прие нашата обосновка на цената и вярвам, че и КЕВР също ще я приеме, така че от началото на новия регулаторен период- 1 юли, новата цена да влезе в сила“.

 По отношение на темпото, с което се извършват дейностите по водния проект в Перник, управителят на „В и К“ увери, че фирмите постепенно наваксват изоставането. “При направените проверки наскоро установихме известни нарушения на качеството, които бяха отстранени от фирмите. Държа да подчертая, че „В и К“ в качеството си на инвеститор на този мащабен проект няма да допусне компромиси с качеството, защото това ще означава след това ние да отстраняваме тези нередности за наша сметка. Това сме разяснили на фирмите, които работят на територията на община Перник. Убеден съм, че всички заложени дейности по проекта ще бъдат извършени в срок и качествено“, заяви инж. Иванов.