Над 6 500 хектара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

Над 6 500 хектара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

На приключване е сеитбата на слънчогледа в област Перник. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие“. До момента в пернишко са засети 6 530 хектара с тази култура.

Най-много площи с маслодаен слънчоглед са засети до момента в община Брезник- 2 890 ха. Следват общините: Радомир- 2 450 ха, Перник- 1000 ха, Ковачевци- 130 ха и Трън- 60 ха.

Падналите напоследък дъждове преовлажниха земята. Това създаде затруднения за сеитбата, тъй като техниката трудно влизаше в масивите. Според агроспециалистите, сеитбата на слънчогледа вече трябва да приключи и стопаните да се подготвят за третирането на есенниците, а после и на пролетните култури с хербициди.