Кметът на Перник иска повече пари за ремонта на Двореца

Кметът на Перник иска повече пари за ремонта на Двореца

Кметът на Перник Станислав Владимиров иска промяна на размера на поетия от страна на Общината дълг за реконструкция на Двореца на културата в областния град. Предложението той внася с нарочна докладна записка, която е включена за разглеждане на заседанието на местния законодателен орган, което ще се проведе в четвъртък.

В документа е посочено, че дейностите по проекта за обновяването на емблематичната за Перник сграда са забавени. Като причина за това са посочени ковид кризата и настъпилите инфлационни процеси у нас, довели до увеличени цени в сферата на строителството и услугите.

Проектът за Двореца на културата се финансира чрез комбинирана подкрепа по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и Фонда за устойчиви градове. С решение от края на 2020 г. ОбС в Перник даде съгласието си за поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 1,5 милиона лева. Средствата към този момент обаче не са достатъчни за реализацията на предвидените дейности. Това налага поемането на допълнителен дълг в размер на 1 662 630 лв., е обяснено още в докладната на кмета.

Дворецът на културата в Перник е открит на 10 февруари 1957 година. Днес в него развиват дейност четири културни института. От построяването си до момента по сградата са извършвани само частични ремонти.