Историкът Симеон Мильов с нова книга, посветена е на Радомир

Историкът Симеон Мильов с нова книга, посветена е на Радомир

„Радомир – думи от хамбара на времето или един друг летопис“ е заглавието на новата книга на историка Симеон Мильов. Изданието предстои да бъде представено в салона на Народно читалище „Напредък 1895 г.“ в Радомир, съобщиха от културната институция.

Със своите документални и публицистични достойнства, настоящото четиво представя по безпристрастен начин страни от миналото и настоящето на Радомир и Радомирско. В предговора на изданието е посочено, че събраният от автора материал е ценен за широк спектър специалисти и изследователи – историци, краеведи, народопсихолози, фолклористи, езиковеди и др. Наред с това книгата би могла да послужи и като учебно помагало в работата на учители и ръководители на кръжоци по история и етнография в учебните заведения на територията на общината.

Симеон Мильов е роден на 18 февруари 1947 г. в село Батановци, днес град. Учи go осми клас в родното си място, после в Техникум по фина механика и оптика, и Института за културно-просветни кадри в Благоевград. През 1978 г. завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност етнология. Има 11 самостоятелно издадени книги и още толкова в съавторство. Сценарист е на двадесет и два телевизионни документални филма. Мильов има и над двеста публикации в централния и местния печат. Работил е като учител, редактор, музеен уредник и директор.