Перник за втори път бе домакин на Национална среща на детските и младежки съвети и парламенти

Перник за втори път бе домакин на Национална среща на детските и младежки съвети и парламенти

Перник за втори път бе домакин на Национална среща на детските и младежки съвети и парламенти. Събитието бе организирано от Общинския младежки съвет с подкрепата на Община Перник.

В рамките на два дни над 30 представители на ученически и младежки структури от Перник, Русе, Сливен, Казанлък, Шумен, Благоевград, Габрово, Стара Загора, Драгоман и София обсъждаха темата „Организацията – моето развитие“, а обучителните и дискусионни модули се водеха от лектори от Националния младежки форум.  Срещата  бе  насочена към повишаване активността на младите хора, възможността им за личностно израстване, изграждане на полезни умения и подобряване капацитета на организациите им.

„Една от приоритетните сфери за Община Перник е именно работата с младите хора. Затова искам да благодаря на младежките организации, на КСМП, защото техните идеи помогнаха да направим много бързи стъпки за  развитието на тази сфера. Работата с младите хора ни даде добра основа, която тепърва ще надграждаме“, каза кметът Станислав Владимиров, който откри срещата. Той благодари на младежите за ползотворната работа и помощта за създаването на Общинската стратегия за младежта.

През трите дни, прекарани в Перник младите хора посетиха сградата на Минната дирекция, Регионалния исторически музей и Подземния минен музей.