Младежкият център организира дискусия за правата на човека

Младежкият център организира дискусия за правата на човека

Международният младежки център-Перник организира публична дискусия за правата на човека, която ще се проведе на 7 юни 2023 г. в Минната дирекция.

Представители на институции, неправителствени организации, медии, училища и други институции и организации ще се обсъдят състоянието на правата на човека в България и Област Перник. Дискусията ще се проведе в два панела, а специални гости и участници в нея ще бъдат представители на община Перник и област Перник, директорът на Дирекция „Външни европейски програми“ в МОН, който е и Програмен оператор на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, представители на Амнести Интернешънъл България, които през март представиха в София своя Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България, представител на Фондация П.У.Л.С., който ще говори за насилието над жени и деца, директорът на Дирекция „Бюро по труда“, който ще изнесе данни за трайно незаети лица в Перник и тенденцията в тази връзка.

Вторият панел от дискусията ще представи добрите примери в Перник, с които Общината работи в посока подобряване живота на уязвими групи.

„За нас ще бъде чест и удоволствие да се включите в първата подобна дискусия, организирана от ММЦ-Перник. Всеки заинтересован е добре дошъл“, казват организаторите.