„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник приключи финансовата 2022 година на печалба

„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник приключи финансовата 2022 година на печалба

„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник завърши финансовата 2022 г на печалба. Тя, обаче е само по документи, тъй като дружеството има длъжници, които все още не са се разплатили към него. Това, в основни линии, беше отчета на дружеството пред Общинския съвет, който беше приет единодушно.

„За съжаление, сагата ни с „В и К“-Перник все още не е приключила. В края на 2022 г задълженията на държавното дружество към нас нараснаха на близо половин милион. Затова бяхме принудени да отправим нотариална покана към водния оператор за доброволно плащане, в която поставихме срок, за да не дадем на съд дружеството. В резултат на настойчивите действия от моя страна, „В и К“ ни преведе 100 000 лева. В последствие подписахме протокол в началото на месец май за ежемесечно плащане на подадената вода плюс по 15 000 лева плащане по старите задължения. Досегашният ни протокол с „В и К“-Перник бе за плащане по 5000 лева месечно от старите задължения. Сега е важното този протокол да се изпълнява. При не спазване на подписаното споразумение, ние сме в правото си да заведем съдебен иск срещу „В и К“ оператора в региона. С изплащането на 100 000 лева по натрупания дълг, „В и К“ ни дължи около 400 000 лева“, поясни управителят на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник инж. Иван Ковачев.

На въпроса- успя ли „Водоснабдяване“ Брезник да изпълни заложените мероприятия в бизнес плана за 2022 г, инж. Иван Ковачев отговори:“ Да, въпреки финансовите затруднения, които изпитвахме, заради натрупания дълг от страна на „В и К“-Перник, успяхме да дозаредим клетките с кварцов пясък, а едната, която беше ремонтирана, я заредихме също с кварцов пясък, така че в момента и шестте клетки са заредени. Освен това доработваме системата за видеонаблюдение и контрол на язовира. Пуснахме оптични кабели, увеличихме камерите за наблюдение, подобрихме интернета, за да може онлайн да се наблюдава язовирът. Знаете, че вече и в Общината може да се наблюдава язовирът. Целта на видеонаблюдението е да опазим съоръженията на язовира от посегателства и за сега успяваме. За настоящата година също имаме заложени няколко дейности. Подмяна на хлориращите апарати в хлораторното помещение, подмяна на съоръжения по довеждащия водопровод и други. Ние сме задължени да извършваме освен аварийни и текущи ремонти, и да влагаме инвестиции, които са заложени в бизнес-плана за съответната година“.

Според инж. Ковачев към момента язовир „Красава“ е почти пълен- обемът му е 2 450 000 куб. м., при пълен обем от 2 900 000 куб. м. При прогнозата за валежи през този месец, означава, че язовирът ще бъде на 100% пълен. Това гарантира безрежимно водоснабдяване на Брезник и населените места, които се водоснабдяват от язовир „Красава“, увери шефът на „Водоснабдяване“ Брезник.

На въпроса- има ли още не решени проблеми с водоснабдяването в община Брезник, инж. Ковачев отговори. „Не мога да говоря конкретно за цялата община, защото наша отговорност е язовир „Красава“. В момента потреблението на вода от него е по-малко- около 1500 кубика в денонощие, като в някои моменти достига максимум до 2 000 кубика. Това се дължи на влажната пролет и на факта, че от Секирската група постъпва вода към някои населени места на общината, вместо да се водоснабдяват от язовир „Красава“. Не е за подценяване и фактът, че беше подменен амортизираният водопровод в Брезник, в резултат на което загубите спаднаха драстично. Това ми дава гаранция, че спокойно ще подаваме вода през летния период без режим . Искам да подчертая, че Общината пое инициативата да се изработи проект за рехабилитация на довеждащия водопровод от язовира до пречиствателната станция. Този водопровод е стоманен, но напоследък зачестиха авариите по него, защото вече е амортизиран. Той е с дължина около 7 км., от което критичното трасе е почти половината. Не е по силите на „Водоснабдяване“ Брезник да осигури средства за финансирането на този ремонт, който няма да е никак евтин. Очевидно ще се търси финансиране отвън.  Ние се надяваме държавата да ни помогне финансово. Общината положи много усилия за подобряване на водоснабдяването на населените места. В момента, по мое лично мнение, проблемни остават каптажите в селата, които са със собствен водоизточник. Състоянието им е лошо, не се поддържат и са затлачени, поради което се разпилява вода, вместо да отива по водопроводите. Освен това, някои външни водопроводи вече са амортизирани и често аварират. На „В и К“, очевидно, не достигат сили и средства, за да ремонтира тези водопроводи. Ако се предприемат мерки, на първо време, поне за почистването на каптажите, това със сигурност ще допринесе за решаването на проблема с недостига на вода през летния период в селата, които се водоснабдяват от собствен водоизточник. Общината не може да смогне да поеме всички инвестиции по водопроводната мрежа, при положение, че потреблението на вода се инкасира от „В и К“. Въпреки това тя полага много усилия, за да се подобри водоснабдяването в тези населени места“, добави инж. Ковачев.