Бюрото по труда в Перник търси машинни оператори за фармацефтичното производство

Бюрото по труда в Перник търси машинни оператори за фармацефтичното производство

Повече от месец предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляват. През изминалата седмица те станаха с 14 по-малко и достигнаха 226.  За съжаление чувствително намаляха и предлаганите свободни работни места за безработните висшисти с 26-ма и станаха 24.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални офертите за работа на 10 машинни оператори на фармацефтични продукти за Радомир.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, лаборанти, биолози, химик-аналитици, началник на смяна, машинни оператори обработване на метал, техник-механици, електромонтьори, шлосери, кредитен специалист банка, обслужващи кулинарен щанд, чистач-хигиенисти, касиери, месач, пещар, разливачи на метал, шофьори на тежкотоварен автомобил, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона,  болногледачи, домашни помощници, общ работник- чл. 38 от ЗХУ,  касиер-счетоводство, пакетировачи, миячи на превозни средства, работници за поправка на джанти и гуми, машинисти на многокофов багер,  инженер-конструктори, работници в кухня, кофаджии, кранисти, анализатори в лаборатория, дефектоскопист, зидар на пещи, резач на метал,  инженери производство, инженер-механик, електрошлосери, механошлосери, шивачи, охранители, продавач-консултанти, експедитори на стоки и товари, машинен оператор шиене, техници телекомуникации, машинни оператори, машинен оператор производство на силиконови чипове, консултанти продажби, почиствач на метални отливки, оператори на преса, бродировачи,  техник-геодезист, педагог, техник поддръжка компютри, заварчик, електрозаварчици, ветеринар, камериер, рехабилитатор, кинезитерапевт, техник-механик, обредник, монтьори на електронно производствено оборудване, монтьор на топлофикационни съоръжения, монтьор на котелно оборудване, оператор на парогенератор, оксиженист-заварчик, счетоводител- оперативен, отчетник счетоводство, монтажник на мебели от дърво и други материали, бояджия промишлени изделия, работници обслужващи спомагателни съоръжения, кредитни администратори, монтьор на двигатели на моторни превозни средства, диагностици на моторни превозни средства, шлайфисти, счетоводител, леяр, борвергисти, стругари, спедитор, медицински сестри.

Трудовият пазар в региона, въпреки че наближава летният туристически сезон, продължава да е твърде мобилен. Доказателство затова е фактът, че повече от месец намаляват предлаганите свободни работни места. Въпреки това, в сравнение със същия период на миналата година, сега те са повече- 226. През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях на обслужващите дейности. За съжаление намаляха значително свободните места за висшисти и в момента те са 24.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 202 свободни места и 24 за безработни висшисти.