Над два пъти са намалели болните от варицела в региона, твърди РЗИ-Перник
?????????????????????

Над два пъти са намалели болните от варицела в региона, твърди РЗИ-Перник

Над два пъти са намалели болните от варицела в региона през изминалата седмица. Регистрираните заболели през този период са 6, при 15 за предходната седмица. Най-много са заболелите  деца на възраст от 5 до 9 години, следвани от тези на възраст от 1 до 4 години-2. Заболелите са от общините Перник и Радомир. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите: в община Перник – ДГ №4 „Чуден свят“ и ДГ „Пролет“, а в община Радомир – ДГ „Слънце“. Това информират от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Другата добра новина е, че през отминалата седмица са констатирани 30 болни от заразни заболявания, при 40 за предходната седмица. Намалели са и заболелите от въздушно-капкови инфекции през седмицата-29, при 40 за предходната.

По-малко са и заблелите от грип и остри респираторни заболявания. През седмицата са установени 42-ма болни, при 56 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била  62,91%оо, при средна за страната 48,09 %оо към 29.05.2023 г.

Неприятната новина е, че през този период са се увеличили над два пъти болните от скарлатина. Регистрирани са 5 заболели, при 2-ма за предходната седмица. Заболелите са деца на възраст от 5 до 9 години, които посещават организирани колективи. Всички болни са регистрирани в община Перник. Те се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Направени са епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел не допускане разпространение на заболяването.

Незначително са се увеличили през седмицата болните от коронавирус. Констатирани са 17 новозаразени с COVID-19, при 15 за предходната седмица.  Най-много са заболелите на възраст над 65 години- 11. Следват възрастовите групи: 0-1 г. – 1; 40-44 г. – 3; 50-54 г. – 1 и 60-64 г. – 1. Болните са от общините: Перник, Брезник,  Радомир и Земен. Пет от болните са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и четири в СБАЛББ. Останалите заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати колективи в общините.

След като близо месец нямаше регистрирани болни от туберкулоза, през миналата има един. Става въпрос за 68-годишен мъж от Радомир. Той се лекува стационарно в СБАЛББ гр. Перник.

През седмицата е констатиран 1 болен от ентероколит, при нито един болен през предходните две седмици. Заболялата е жена на 55 г. от Перник, която се лекува  стационарно в УМБАЛ „Софиямед“ -София. Направени са епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 142 проверки. От тях 41 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушенето.  15 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

И през отминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са  341 проби от различни населени места в областта, за да се провери дали подаваната им вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.