С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Студена- участък III“

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Студена- участък III“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Студена-участък III“, разположено на територията на област Перник. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера – „Автомагистрали Хемус“ АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали не иззети. Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана в чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Министерският съвет промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Занапред тя ще обезпечава изпълнението на всички (а не само паричните) договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Студена-участък III“ е сключен през 2004 г.