„Топлофикация Перник“ напомня на абонатите, чиито уреди за дялово разпределение все още не са отчетени!

„Топлофикация Перник“ напомня на абонатите, чиито уреди за дялово разпределение все още не са отчетени!

От „Топлофикация Перник“ напомнят на абонатите, които са пропуснали и двете дати за безплатен годишен отчет на уредите за дялово разпределение, че е необходимо да се свържат с дружеството, за да бъде уговорена индивидуална дата за посещение на отчетно лице, което да запише показанията от уредите в имота. В противен случай, на абоната, който е пропуснал двете дати за отчет, ще бъде начислена консумация на максимална мощност, което не е желателен вариант и не е в ничий интерес.

„За да се изготвят коректно изравнителните фактури за  консумираната топлинна енергия през сезон 2022/2023, трябва да бъдат надлежно отчетени индивидуалните уреди за дялово разпределение на всички абонати на „Топлофикация Перник“. Нашите служители са на разположение на клиентите, за да изберат заедно най-удобното време, в което да се извърши годишният отчет“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“  инж. Чавдар Стойнев.

От дружеството напомнят, че след като бъдат отчетени всички уреди и анализирани всички данни, експертите на „Топлофикация Перник“ ще направят детайлен анализ и ще изготвят индивидуалните изравнителни фактури. Това ще се случи в първата половина на месец юли.

За останалите абонати на „Топлофикация Перник“, до 31 август е крайния срок, до който всеки, който е открил грешки в изравнителната си сметка, може да я отнесе за коригиране към съответното дружество, извършващо дялово разпределение в сградата.

Директорът на топлофикационното дружество обясни, че паралелно със съставянето на годишните изравнителни сметки, се работи и по изготвянето на лятната ремонтна програма на дружеството. В ход са и административните и монтажните дейности, свързани с реализацията на проектите за преминаване към природен газ, което в момента е най-голямото предизвикателство и кауза за развитието на „Топлофикация Перник“ като дружество, осигуряващо чиста енергия.