Новосформираното звено Общинска полиция в Перник спомогна Международният ден на детето да премине без инциденти

Новосформираното звено Общинска полиция в Перник спомогна Международният ден на детето да премине без инциденти

През целия ден служителите на новосформираното звено „Общинска полиция“ следят за спазването на обществения ред по време на събитията по повод Международния ден на детето. Началникът на звеното инспектор Петър Александров и първите трима служители извършваха проверки и поздравяваха пернишките деца с празника.

Полицаите се включиха и в благотворителната акция на „Направено с любов“. Служителите на звеното разясниха на малчуганите и основни правила, които трябва да бъдат спазвани на обществено място.

В идните месеци звеното ще бъде доокомплектовано с хора и техника и ще заработи с пълния си капацитет.